Ubuntu 20.04 常见文件解压 (实用)

先知 等级 196 0 0

第一类

处理 * .zip或 *.rar 时,需要先下载相对应的unzipunrar,可在终端,执行

sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install unrar

***.zip

unzip   ***.zip

***.rar

unrar -x  ***.rar

第二类

***.tar

tar -xvf ***.tar

***.tar.gz

tar -zcxf  ***.tar.gz

***.tar.bz2

tar -jxvf  ***.tar.bz2
收藏
评论区
守株待兔
最新文章
Ubuntu 20.04下载 QQ 2021-03-21 16:47
ubuntu 20.04 下载 WPS 2021-03-21 16:45
逻辑运算符详细归类 2021-03-20 21:41
C 语言代码大全 2021-03-20 13:17

导读